Brullende leeuwen

Brullende leeuwenMaarten is de spits in zijn voetbalteam. Met zijn vriend Wout probeert hij zijn teamgenootje Eva weg te pesten – meisjes horen toch niet in een voetbalteam?! Ook tegen de anderen is Maarten niet aardig. Dan verandert zijn trainer de opstelling en wordt Eva spits! Maarten is woest en zint op wraak. Maar dan gaat hij te ver… zijn teamgenootjes en trainer komen tegen hem in opstand. Dan wordt duidelijk waarom Maarten pest. Lukt het Maarten om zijn gedrag te veranderen?

Recensie

Dit is nu een goed voorbeeld van een boek dat positief verrast. Op het eerste gezicht is dit een typisch schoolboekje, speciaal geschreven voor kinderen op de basisschool. Grote pagina’s, groot lettertype en erg dun (56 pagina’s). De illustraties van ivan & ilia zijn kenmerkend voor makkelijke leesboeken. Het AVI-niveau is E4-M5 en het boek staat dan ook bij de A-boeken van de bibliotheek. De verwachting is dan ook een simpel verhaal voor jonge kinderen.

En daar komt de verrassing: dit boek is qua inhoud prima geschikt voor de bovenbouw. Pestkop Maarten wordt heel realistisch en goed neergezet – je krijgt bijna meteen een hekel aan hem. Wat een vervelend joch! Ook meeloper Wout zou je wel door elkaar willen schudden, al maakt de auteur direct duidelijk dat hij meeloopt uit angst.

Toch krijg je al snel door dat Maartens thuissituatie wel eens de reden zou kunnen zijn van zijn pestgedrag. Hij voelt zich eenzaam en onbegrepen. Dan blijkt ook dat hij zelf veel gepest is en wordt duidelijk hoe kwetsbaar deze pester zelf is. De ommezwaai in zijn gedrag wordt bepaald doordat in eerste instantie Wout en dan de groep zich tegen hem keert. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat pestgedrag de kop in kan worden gedrukt als genoeg mensen de gepeste steunen.

Het korte verhaal zorgt er automatisch voor dat het geheel wat kort door de bocht is: Maarten betert zijn leven wel heel erg snel en het is de vraag of dit in de praktijk ook zo zou zijn… Maar de kernboodschap is duidelijk en dat maakt dit boekje heel waardevol.

De achtergrond van dit verhaal – voetbal – zal in eerste instantie vooral jongens aanspreken. Doordat het verhaal echter ook over Eva gaat, kunnen meisjes zich er ook zeker in verplaatsen. Het is ook geen echt voetbalverhaal; het had in feite elke sport kunnen zijn. Dat maakt dit boek geschikt voor de hele klas!

Lestips

Door het weinig aansprekende uiterlijk van het boekje zullen weinig kinderen in de bovenbouw het zelf uit de kast trekken (je gaat toch niet openlijk een AVI E4-boekje lezen in groep 6?! Dat is zo niet cool…). Daarom raad ik leerkrachten uit de bovenbouw aan om dit boekje voor te lezen in een les over pesten. Het leent zich hier uitermate goed voor! Het is kort, in makkelijk taalgebruik – dus voor iedereen toegankelijk – en het levert heel veel gespreksstof op.

Heel fijn is dat er op de website van de uitgever veel lessuggesties worden gegeven voor dit boek. De auteur heeft zelf kennis van onderwijs en orthopedagogiek en dat is te merken! Je kunt er direct mee aan de slag!


Levendig Uitgever, 2013

Brullende leeuwen


Genre: Sport
Onderwerpen: 2013, Pesten, Samenwerken, Voetbal
Geïllustreerd door ivan & ilia

Leave a Reply