Kinderboeken voor geschiedenis

Nieuwe canon van Nederland 2020

www.entoen.nu

Het koppelen van kinderboeken aan geschiedenislessen is door de website entoen.nu heel gemakkelijk gemaakt. Op deze website zijn namelijk per venster tal van boeken te vinden die over het betreffende onderwerp gaan. Hóe je deze boeken kunt koppelen of waar de boeken precies over gaan, wordt echter niet vermeld. Bovendien zijn heel veel vermelde boeken niet meer nieuw verkrijgbaar of misschien zelfs wat verouderd. Daarom vind je op deze website óók kinderboeken, gekoppeld aan de verschillende canonvensters. Mét lestips erbij natuurlijk!

Vernieuwde canon

In 2020 is de canon vernieuwd. Er zijn 10 vensters verdwenen en er zijn 10 nieuwe vensters bijgekomen. In totaal bestaat de canon van Nederland uit 50 vensters. In onderstaand filmpje komen ze allemaal voorbij:

Ben je benieuwd waaróm de canon is vernieuwd, wil je de nieuwe poster bestellen of gebruik maken van de mooie vensterplaten die gemaakt zijn bij de canon, kijk dan op de website www.entoen.nu.

Tijdvakken

De canonvensters zijn verdeeld over 10 tijdvakken. Op deze site kun je per tijdvak doorklikken op de verschillende vensters. Als er een venster ontbreekt, dan is dat omdat er – op deze site – nog geen kinderboek aan gekoppeld kon worden. Dit geldt helaas voor veel van de nieuwe vensters! De vensters die niet meer in de canon opgenomen zijn (zoals bijv. De grachtengordel, De Stijl of Veelkleurig Nederland) staan nog wel op deze website, want er zullen nog veel lesmethodes in omloop zijn die deze vensters nog wel aankaarten.

10_tijdvakken

Er zijn ook veel historische kinderboeken die niet te koppelen zijn aan de (Nederlandse) canonvensters (omdat de verhalen zich bijv. afspelen in andere landen), maar die wél passen bij verschillende tijdvakken. Die vind je onder het verzamelkopje van het tijdvak.

Verder zijn er natuurlijk boeken die meerdere tijdvakken behandelen. Vaak zijn dit informatieve boeken, maar soms reizen hoofdpersonen in fictieboeken ook door de tijd. Je vindt deze boeken in de lijst Door de eeuwen heen.

Serie "Terugblikken" van Delubas

Serie “Terugblikken” van Delubas

Verder verwijs ik graag naar de serie Terugblikken van Delubas.

Deze serie bestaat uit 50 boeken die elk gekoppeld zijn aan een venster uit de (oude) geschiedeniscanon. Elk boek bevat een spannend verhaal en informatie over het venster. Ontzettend handig in je lessen en de kinderen vinden de boeken vaak heel leuk om te lezen. Meer informatie en inkijkexemplaren vind je op de website van Delubas.

Hoofdlijnen bij de canon

Wat ook nieuw is, is dat er zeven hoofdlijnen bij de canon zijn gecreëerd, die thematische dwarsverbanden tussen de verschillende vensters aangeven. Je leest er hier meer over. Handig voor het ontwerpen van boeiende projecten!

Hieronder staan de zeven hoofdlijnen opgesomd. Op dit moment staan hier nog geen thematische lijsten voor op Leesbevorderingindeklas.nl – wordt aan gewerkt! –  dus je zult zelf even moeten zoeken bij de verschillende vensters. Alleen de hoofdlijn Nederland waterland komt overeen met het project Strijd tegen het water, dus daar kun je al op klikken voor een thematisch overzicht!

Nederland waterland
2 Zingeving en levensbeschouwing
3 Taal, kunst en cultuur (in NL)
4 Kennis, wetenschap, innovatie (in NL)
5 Sociale (on)gelijkheid
6 Politiek en samenleving (in NL)
7 Wereldeconomie