Kinderboeken voor projecten

Projecten

Steeds meer basisscholen werken niet meer met methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis, maar met projecten. Natuurlijk kan leesbevordering ook een belangrijk onderdeel zijn van een project! Het gemakkelijkste is om een prachtige boeken-thematafel te maken en de boeken daar mooi uit te stallen. Vaak ‘verkopen’ de boeken zichzelf dan al!

Toch moet je daarmee uitkijken, want je kunt je aardig vergissen in een boek. Soms lijken boeken bijvoorbeeld heel goed bij een bepaald thema te passen als je de flaptekst leest, maar dat boek is dan voor een verkeerde leeftijdsgroep. Of de reden dat jij een boek hebt uitgekozen, blijkt slechts een detail in het verhaal te zijn. Anderzijds bestaan er soms boeken die juist uitstékend bij een thema passen, maar die je nooit zou hebben gevonden, als je het boek niet gelezen hebt.

Daarom kun je op deze website boekenlijsten mét recensies en lestips vinden, gekoppeld aan projectthema’s. Kies hieruit bijvoorbeeld een leuk voorleesboek voor tijdens de projectperiode! Of lees  uit elk boek een stukje voor om het te promoten. Het allermooiste is natuurlijk als je voorleesfragmenten uit deze boeken ook als lesstof kunt inzetten. Mogelijkheden genoeg! Laat je inspireren!

Overzicht projecten

De projecten staan op alfabetische volgorde.

Beroepen & werk* Beroepen & werk

Over allerlei beroepen, opleidingen, emancipatie, kinderarbeid, diensten, landbouw, industrie en dat soort zaken.

 

Dieren & evolutie* Dieren & evolutie

Over het ontstaan en verdwijnen van diersoorten, het ontstaan van de mens en de verhouding tussen mens en dier.

 

Kunst* Kunst & kunstenaars

Over kunstenaars, beeldende kunst, kunstgeschiedenis, musea enzovoort.

 

Media en journalistiek* Media & journalistiek

Over kranten, tijdschriften, vloggen, bloggen, mediawijsheid, journalistiek en zelfs de boekdrukkunst.

 

Milieu en duurzaamheid* Milieu & duurzaamheid

Over klimaatverandering, vervuiling, duurzame oplossingen en energie.

 

Mythen, sagen en legenden* Mythen, sagen, legenden & andere volksverhalen

Over allerlei soorten verhalen: mythen, sagen, legenden, sprookjes en de figuren die daarin voorkomen.

 

Onderzoek & wetenschap* Onderzoek & wetenschap

Over wetenschappelijk onderzoek doen en wat daar allemaal bij komt kijken.

 

Ontdekkingsreizigers* Ontdekkingsreizen

Over het ontdekken van de wereld en alles om ons heen.

 

Onze actieve planeet* Onze actieve planeet

Over de opbouw van de aarde, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, het ontstaan van bergen, zeeën, meren en rivieren.

 

Reizen en vakantie* Reizen & vakantie

Over reizen, toerisme en vakantievieren.

 

Ruimte en tijd* Reizen door ruimte & tijd

Over tijdreizen, verdwijnen in zwarte gaten en wormholes, de relativiteitstheorie en spiritualiteit.

 

 

Sterren en planeten* Sterren & planeten

Over het heelal, ruimtevaart, sterren, planeten, leven buiten de Aarde, Mars, astronauten, kometen, meteorieten etc.

 

Strijd tegen het water* Strijd tegen het water

Over inpolderen, dijken bouwen, overstromingen, stijging van de zeespiegel en hoe we dat allemaal kunnen overleven.

 

Toekomst en technologie

* Toekomst & technologie

Over technologische ontwikkelingen, robots, computers, programmeren en onze (mogelijke) toekomst.

 

Uitvindingen en machines* Uitvindingen & machines

Over uitvindingen die gedaan zijn en nog gedaan zullen worden, over de komst van machines en de invloed ervan op ons leven.

 

Vluchtelingen

* Vluchtelingen & vrijheid

Over mensen die hun land moeten ontvluchten, over landen in oorlog en leven in vrijheid – in alle mogelijke vormen.