Kinderboeken voor sociaal-emotionele vorming

Kinderen

Veel scholen hebben een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk aan Kanjertraining, Leefstijl of Goed gedaan!. Terecht, want het SLO formuleert 3 leerlijnen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling:

Zelfvertrouwen Bevorderen van het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid (zelfbeeld, zelfbewuste houding).
Gevoelens, wensen en opvattingen Leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en anderen (positieve en negatieve gevoelens, seksuele gevoelens, rolneming en rolgedrag, vooroordelen en discriminatie).
Sociale vaardigheden en relaties Ontwikkelen van sociale vaardigheden (samenwerken, omgaan met conflicten) en relaties (vriendschap, verliefdheid, liefde).

Veel kinderboeken gaan ook over bovenstaande thema’s: het zijn immers onderwerpen waar kinderen mee bezig zijn en daardoor ook graag over lezen. Heel logisch dus om ook bij de lessen sociaal-emotionele vorming kinderboeken in te zetten of te promoten. Sterker nog: er zijn zoveel boeken die te gebruiken zijn, dat de lijst bij lange na niet compleet is. Ik ben ook niet bewust op zoek gegaan naar boeken over deze onderwerpen; soms kom je ze gewoon tegen. Tips en aanvullingen zijn natuurlijk welkom. Neem hiervoor contact met me op via het contactformulier!

Ik heb de kinderboeken die gekoppeld kunnen worden aan sociaal-emotionele vorming als volgt ingedeeld: