Tijd van pruiken en revoluties

tijdvak7

1700 – 1800

 

Tijdvak: 1700 – 1800

Venster: Eise Eisinga

Venster: Napoleon (Franse tijd in Nederland)

Venster: Buitenhuizen (oud)