Nationale Dyslexie Conferentie

Nationale Dyslexie Conferentie 2020

Een dag vol lezingen over dyslexie, dyscalculie, leesproblemen, begrijpend lezen, leesbevordering en nog veel meer!

Makkelijk Lezen Dag 2020

Makkelijk Lezen Dag 2020

Een congres over lezen op maat voor alle kinderen die lezen lastig vinden. Thema: verschil mag er zijn.

Lezen Centraal

Congres Lezen Centraal

Het thema van het jaarlijkse congres Lezen Centraal: De doorgaande leeslijn.

Geef een boek cadeau

Geef een boek cadeau!

Het boek ‘De Koning van Katoren’ ligt vanaf 7 februari voor € 2,- in de boekwinkel!

Pabocongres OP KOP

Pabocongres OP KOP!

Het Pabo-congres over lezen, leesbevordering en literatuureducatie is een dag ter informatie en inspiratie, een dag van ontmoeting en respiratie.

Conferentie - Waarom leesbevordering ertoe doet

Conferentie – Waarom leesbevordering ertoe doet

Een conferentie om het debat rond leesplezier en leescompetenties positief te voeden, de urgentie kracht bij te zetten en het belang van leesbevordering te onderstrepen.

Voorlezen maakt je leuker

De Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn bedoeld om kinderen die nog niet zo goed kunnen lezen (0-6 jaar) in aanraking te brengen met boeken en verhalen. Maar natuurlijk kun je deze dagen ook aangrijpen om lekker veel voor te lezen in de bovenbouw!