Nationale Dyslexie Conferentie

Nationale Dyslexie Conferentie 2020

Een dag vol lezingen over dyslexie, dyscalculie, leesproblemen, begrijpend lezen, leesbevordering en nog veel meer!

Makkelijk Lezen Dag 2020

Makkelijk Lezen Dag 2020

Een congres over lezen op maat voor alle kinderen die lezen lastig vinden. Thema: verschil mag er zijn.